τηλ. 2410284884        κιν. 6978440787      e-mail alexiouk@yahoo.com

Παπακυριαζή 3,Λάρισα

Αρχική 5 Άρθρα 5 Διατροχαντήριο Κάταγμα Ισχίου

Διατροχαντήριο Κάταγμα Ισχίου

Γυναίκα 75 χρ. μετά από αναφερόμενο πτώση εξ’ ιδίου ύψους

Αδυναμία ορθοστάτησης – βάδισης

Έντονο άλγος

Παραμόρφωση κάτω άκρου

Διαπιστώθηκε ότι πάσχει από διατροχαντήριο κάταγμα (αρ) ισχίου

  • Χειρουργική αντιμετώπιση εντός 24ώρου
  • Ανώδυνα – Αναίμακτα – Χωρίς παροχετεύσεις
  • Άμεση κινητοποίηση
  • Ταχεία αποκατάσταση
  • Άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα