τηλ. 2410284884        κιν. 6978440787      e-mail alexiouk@yahoo.com

Παπακυριαζή 3,Λάρισα

Αρχική 5 Άρθρα 5 Αρθροσκόπηση Ώμου

Αρθροσκόπηση Ώμου

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ωμού;

H αρθροσκόπηση του ώμου είναι μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική πράξη που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση παθήσεων του ώμου.

Περιλαμβάνει την επισκόπηση της άρθρωσης του ώμου με μία κάμερα μέσα από μία μικρή οπή και της ακόλουθης θεραπείας πιθανών βλαβών.

Είναι μία σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση συχνών παθήσεων του ώμου.

Ανατομία ώμου

Ο ώμος είναι σύνθετη άρθρωση και μπορεί να κινείται σε πολλαπλά επίπεδα, περισσότερα από κάθε άλλη άρθρωση στο σώμα. Αυτή η ελευθερία κινήσεων επιτυγχάνεται σε βάρος της σταθερότητας της άρθρωσης.

Η ωμική ζώνη αποτελείται από τρία οστά:

 • Την ωμοπλάτη
 • Το βραχιόνιο
 • Την κλείδα.

Η άρθρωση του ώμου αποτελείται από μια κοίλη αρθρική επιφάνεια από την πλευρά της ωμοπλάτης, που ονομάζεται ωμογλήνη και από μια σφαιρική επιφάνεια από την πλευρά του βραχιονίου οστού που ονομάζεται κεφαλή.

Ο αρθρικός χόνδρος καλύπτει τόσο την κεφαλή του βραχιονίου οστού, όσο και την ωμογλήνη.

Οι μύες προσφύονται στα οστά με ισχυρές παχύνσεις του συνδετικού ιστού, που ονομάζονται τένοντες.

Το στροφικό πέταλο του ώμου αποτελείται από τέσσερεις μύες με τους αντίστοιχους τένοντες: τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο, τον υποπλάτιο και τον ελάσσονα στρογγυλό και είναι δυναμικός σταθεροποιητής της άρθρωσης, ενώ παράλληλα ευθύνεται για τις στροφικές κινήσεις του ώμου.

Το ακρώμιο είναι μια προεξοχή της ωμοπλάτης που αρθρώνεται με την κλείδα.

Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται με αρθροσκόπηση του ωμού;

Οι πιο συχνές παθήσεις του ώμου που αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά είναι:

 • Τενοντίτιδα – σύνδρομο πρόσκρουσης
 • Ρήξη στροφικού πετάλου
 • Παγωμένος ώμος
 • Εξάρθρημα – αστάθεια ώμου
 • Παθήσεις τέντα δικεφάλου
 • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα
 • Πρώιμη οστεοαρθρίτιδα

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης;

 • Βελτιωμένη ορατότητα της άρθρωσης
 • Μικρότερο ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με ανοικτές επεμβάσεις
 • Ελάχιστος τραυματισμός των ιστών και επομένως μείωση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς
 • Ταχύτερη επιστροφή στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα

Ποια είναι η αποθεραπεία μετά απο αρθροσκόπηση του ωμού;

Με το πέρας του χειρουργείου ο ασθενής φέρει μία ανάρτηση. Το χρονικό διάστημα χρήσης της ανάρτησης ποικίλει ανάλογα με τα ευρήματα του χειρουργείου και τη βαρύτητα των βλαβών που επιδιορθώθηκαν.

Μετεγχειρητικά ο ασθενής παρακολουθείται τακτικά και εφαρμόζει ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο αποκατάστασης.

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μία απαιτητική χειρουργική επέμβαση, έχει όμως άριστα αποτελέσματα τόσο στην εξάλειψη του πόνου όσο και στην πλήρη λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς.