τηλ. 2410284884        κιν. 6978440787      e-mail alexiouk@yahoo.com

Παπακυριαζή 3,Λάρισα

Αρχική 5 Άρθρα 5 Ρήξη Έσω Πλαγίου Συνδέσμου Γόνατος

Ρήξη Έσω Πλαγίου Συνδέσμου Γόνατος

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς για την σταθερότητα του γόνατος σύνδεσμο.

Συγκεκριμένα, ενισχύει την έσω πλευρά του γόνατος αναχαιτίζοντας τις δυνάμεις που τείνουν να προκαλέσουν παραμόρφωση σε βλαισότητα. Αν οι δυνάμεις που παρεκτοπίζουν το πόδι προς τα έξω, υπερβαίνουν την δύναμη που μπορεί να αντισταθεί ο έσω πλάγιος σύνδεσμος, τότε επέρχεται ρήξη του συνδέσμου.

Ο συνηθέστερος μηχανισμός ρήξης του έσω πλαγίου συνδέσμου είναι η άμεση πλήξη από την έξω πλευρά του γόνατος.

Η ρήξη του έσω πλαγίου ταξινομείται σε 3 βαθμούς και μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες κακώσεις, συνηθέστερα του προσθίου χιαστού συνδέσμου.

Συμπτώματα

Η ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου συνοδεύεται κυρίως από πόνο στην έσω επιφάνεια του γόνατος.

Ανάλογα με τον βαθμό της ρήξης και τις συνυπάρχουσες κακώσεις μπορεί να υπάρχει αίμαρθρο (συλλογή αίματος στην άρθρωση του γόνατος), εμπλοκή γόνατος (αδυναμία πλήρους έκτασης ή κάμψης) και αίσθημα αστάθειας στις χρόνιες περιπτώσεις. 

Διάγνωση

Η διάγνωση της ρήξης του έσω πλαγίου συνδέσμου είναι κλινική και βασίζεται στον μηχανισμό της κάκωσης και την κλινική εξέταση.

Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαιώνει την διάγνωση και αναδεικνύει τις συνοδές βλάβες για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας.

 

Σε ασθενείς με ολική ρήξη του έσω πλαγίου και αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις καθώς και μετά από αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας με αίσθημα αστάθειας, συστήνεται η χειρουργική θεραπεία.

Στις οξείες (πρόσφατες) περιπτώσεις γίνεται συρραφή του συνδέσμου ή επανακαθήλωση του στα σημεία πρόσφυσης στο οστό.

Στις χρόνιες περιπτώσεις γίνεται ανακατασκευή του συνδέσμου με μόσχευμα.

Ο χρόνος επανόδου στις αθλητικές δραστηριότητες υπολογίζεται στους 4-6 μήνες ανάλογα με το είδος του χειρουργείου και τις συνοδές βλάβες που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα.